Co Vám nabízíme:

Zakládání firem (ČR)

Dle přání zákazníků zakládáme pro jejich záměry a s ohledem na jejich potřeby nové společnosti, které umožňují rychle zahájit jejich podnikatelskou činnost, popřípadě umožňují stávající činnost převést na novou firmu. I další služby jsme schopni pro naše klienty řešit ve velmi krátkých termínech vč. konání valných hromad třeba i u zákazníků i mimo pracovní dny atd.

V některých případech můžeme zákazníkům nabídnou již některé založené společnosti i s požadovanou historií, kdy požadavky klienta pečlivě analyzujeme a vyhodnotíme dle cíle nákupu společnosti všechny hlediska platné legislativy.

Registrace zahraničních společností (offshore, onshore)

Zakládání zahraničních společností a doprovodné služby

Na základě Vašeho přání nebo našeho doporučení Vám založíme v zahraničí společnost. S těmito činnostmi máme již několikaleté zkušenosti.

Některým našim klientům jsme založili právnické osoby, které jim umožňují zajistit příznivější daňový a administrativní režim. V některých zemích dokonce lze založit právnickou osobu s nulovým zdaněním příjmů bez povinnosti vést účetnictví.

Jiní naši klienti si přejí zajistit maximální anonymitu a ochranu akcionářů firem. V některých státech nejsou veřejné informační databáze a registry společností, údaje o majitelích jsou místní legislativou chráněny a tak chrání vlastníky před mnoha negativními vlivy, které se sebou vlastnictví majetku přináší.

V některých případech naši zákazníci získáním sídla na některé z prestižních adres v zahraničí vlastní určitý respekt pro jejich další mezinárodní obchod a podnikání.

Na přípravu vhodné daňové struktury navazuje založení společností, které tvoří její základ ve vybraných zemích. Je samozřejmé, že ačkoli mnoho států nabízí velmi podobné legislativní podmínky, věnujeme výběru velkou pozornost. Velmi důležitá je pro nás volba renomované právnické společnosti, která zajišťuje vlastní registraci a související právní úkony.

Se zakládání zahraničních společností samozřejmě nabízíme i další služby související, jako např. zřizování bankovních účtů v zahraničí, nominee service (poskytování nebo jmenování zvolené osoby ředitelem společnosti, zajištění managementu, vedení účetnictví, komunikace s místními úřady, a podobně).

Daňové poradenství a servis

V naší společnosti působí odborníci - ekonomové a daňoví poradci, kteří zajistí vedle klasických služeb daňových poradců i konzultace ve věci společností offshore a onshore nebo vytvoření optimální struktury společností v rámci optimalizace daňového základu tak, aby co nejvíce odpovídalo potřebám zákazníků. Budoucí záměry, které klienti plánují uskutečnit, lze s nimi konzultovat a navrhnout řešení s nejmenším daňovým či administrativním zatížením.

Služby v oblasti obchodního rejstříku

Dle přání zákazníků zajistíme veškeré služby související s provedením změn v obchodních společnostech v České Republice a se zápisem těchto změn do Obchodního rejstříku ČR, např. konání valných hromad, vyplňování formulářů, jejich podání, provádění změn, jejich zápis, konzultace s výše uvedeným v rámci zajištění maximální optimalizace činnosti společnosti.

Likvidace společností

Pro naše klienty zajišťujeme likvidaci obchodních společností.

Zajistíme likvidátora společnosti a veškerý právní servis související s ukončením činnosti společnosti a s výmazem z Obchodního rejstříku dle současně platných právních předpisů.

Nabídka společností (ČR)

V naší nabídce jsou i společnosti s historií, součástí prodeje je samozřejmé posouzení všech možných rizik spojených s přebíráním již existujících firem, účetní uzávěrky, ekonomické analýzy společnosti a podobně. Nabízíme i vytvoření smluv a dokumentů, které mohou ochránit klienta pro případná rizika s převodem již existující společnosti spojených. Samozřejmostí jsou i konzultace a posouzení nápadů klientů a jejich možných řešení, doporučení možných změn nebo inovačních zlepšení.


Kontakt

styllus s.r.o.
Uzbecká 565/28, 625 00 Brno
IČ: 277 48 308, DIČ: CZ 27748308
(společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 56362)
Email: info@styllus.cz
Mobil: +420 731 516 974
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2797571001/5500